Dr. Haru Suandharu S.Si, M.Si

Ketua DPW PKS Jabar & Ketua Fraksi PKS Jabar